Generalforsamlinger 2019 - KIK

Hovedgeneralforsamling 28. februar 2019, kl.19.00.

Dagsorden i henhold til KIK's vedtægter.

Dagsorden.

1. Valg af stemmetællere og dirigent.
2. Formandens beretning
3. Udvalgsformændenes beretninger.
4. Foreningens regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af næstformand (genopstiller), kasserer (genopstiller) samt 1 suppleant (jvf.§7)
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (jvf.§13)
8. Eventuelt

Håber vi ses.

Kontingent

 

Online tilmelding